Preskočiť menu
Textové zobrazenie | Newsletter - Spravodaj | | | | | Mapa stránok | English | Deutsch
Vyhľadávanie
Slovenské národné divadlo
Obrázková prezentácia

Edukačné projekty

 

Hovorme o divadle, nebojte sa diskutovať...


Pre koho je projekt určený:

Žiaci stredných alebo základných škôl a ich pedagógovia, ale aj iné organizované skupiny, ktoré sa chystajú navštíviť  jedno z predstavení, ktoré má Činohra SND na repertoári alebo už predstavenie videli.

Obsah projektu:

Projekt je určený skupinám divákov, ktorí chceli by viac poodhaliť pozadie príbehu, jeho postáv, interpretácie diela a všeobecných princípov fungovania divadla.

Pred predstavením vám lektor dramaturgie poskytne výklad k inscenácii, ktorú sa chystáte navštíviť.  Predstaví vám autora divadelnej hry v rôznych kontextoch, priblíži poetiku danej inscenácie , spôsob tvorby režiséra  a interpretáciu diela. Nevynechá ani všeobecné princípy divadelnej tvorby a fungovania divadla. Chceme aby ste išli do divadla pripravení a prestavenie si naplno užili.

Po predstavení za vami lektor dramaturgie príde a predstavenie vám na profesionálnej úrovni zanalyzuje a bude s vami diskutovať o videnom diele ale aj o divadelnej tvorbe vo všeobecnosti.

Pre zapojenie sa do projektu nie je potrebné absolvovať aj lekciu pred predstavením a aj analýzu a diskusiu po predstavení, ale odporúčame to.

Pre maximálny zážitok z návštevy divadla odporúčame aby ste sa zapojili aj do projektu „Od textu po predstavenie“

Zapojenie sa do projektu:

Presnú formu realizácie lekcie je možné dohodnúť priamo s lektorom. Lekcie a diskusie sa môžu konať v atraktívnych priestoroch divadla alebo v prípade záujmu aj priamo v škole či na inom vopred dohodnutom mieste. Počet účastníkov je obmedzený na približne 40 ľudí.

Trvanie lekcie:

60 minút

Špeciálny bonus:

V závere lekcie alebo diskusie bude možné zapojiť sa do kvízu. Jeho víťaz získava od Činohry SND veľmi špeciálnu cenu, o ktorej sa dozviete viac až po zapojení sa do projektu.

Výsledky kvízu a víťaz sa určuje v každej skupine.

Kontakt:

Mgr. art Miriam Kičiňová, lektorka dramaturgie

miriam.kicinova@snd.sk

 

Mgr. art Kristína Letenayová, vedúca umeleckej prevádzky Činohry SND

kristina.letenayova@snd.sk

 

 

 

Od textu po predstavenie


Pre koho je projekt určený:

Projekt je určený širokému spektru organizovaných skupín, ktorých spoločným záujmom je dozvedieť sa informácie o spôsobe fungovania divadelnej prevádzky a príprave nových predstavení po organizačnej, umeleckej a aj technickej stránke.

Obsah projektu:

„Od textu po predstavenie“ poskytuje jedinečnú možnosť nazrieť do zákulisia divadla a poodhaliť atraktívny umelecko - organizačno - technický proces, ktorý predchádza zdvihnutiu opony na začiatku každého predstavenia.

Počas návštevy divadla budete môcť navštíviť rôzne priestory divadelného zákulisia,  budú vám predstavené jednotlivé divadelné profesie a divadelné technológie používané počas predstavení a spoznáte špeciálnu divadelnú terminológiu.

V prípade, že sa sami venujete divadelnej tvorbe ochotne vám poradíme.

Najmä školským skupinám odporúčame súčasne sa zapojiť do projektu „Hovorme o divadle, nebojme sa diskutovať...“ čim maximalizujete svoj divadelný zážitok.

Zapojenie sa do projektu:

Presnú formu realizácie lekcie je možné dohodnúť priamo s lektorom projektu. Z dôvodu plnohodnotného zážitku je možné absolvovať lekciu len v priestoroch divadla a úočet účastníkov je obmedzený na približne 40 ľudí.

Trvanie lekcie:

45 minút

Špeciálny bonus:

V závere lekcie bude možné zapojiť sa do kvízu. Jeho víťaz získava od Činohry SND veľmi špeciálnu cenu, o ktorej sa dozviete viac až po zapojení sa do projektu.

Výsledky kvízu a víťaz sa určuje v každej skupine.

 

Kontakt:

Mgr. art Miriam Kičiňová, lektorka dramaturgie

miriam.kicinova@snd.sk

 

Mgr. art Kristína Letenayová, vedúca umeleckej prevádzky Činohry SND

kristina.letenayova@snd.sk