Preskočiť menu
Textové zobrazenie | Newsletter - Spravodaj | | | | | Mapa stránok | English | Deutsch
Vyhľadávanie
Slovenské národné divadlo
Obrázková prezentácia

Dokumenty

Podávanie, preverovanie, evidovanie a vybavovanie podnetov o protispoločenskej činnosti podľa Smernice SND č. 3/2015 

 

Zodpovedná osoba: hlavný kontrolór, tel/fax: 204 72 105,

Spôsob podávania a prijímania podnetov:

/1/ Podnet možno podať písomne, ústne do záznamu, telefaxom alebo elektronickou poštou.

/2/ Písomný podnet sa podáva zodpovednej osobe alebo do podateľne SND, ktorá je povinná doručený podnet bezodkladne odovzdať zodpovednej osobe.

/3/ Podanie podnetu ústnou formou do záznamu možno uskutočniť prostredníctvom zodpovednej osoby.

/4/ Podanie podnetu elektronickou formou je možné uskutočniť na adresu zodpovednej osoby: kontrolor@snd.sk. Podnety prijaté prostredníctvom telefaxu alebo elektronickou poštou, ktoré prijala osoba odlišná od zodpovednej osoby, je táto osoba povinná bezodkladne postúpiť na vybavenie zodpovednej osobe. Elektronická forma na podávanie podnetov je prístupná 24 hodín denne.

Podateľňa je otvorená:
v pracovných dňoch
od 9:00 h do 12:00 h
od 12:30 h do 15:00 h

Viac informácií v PDF dokumente na stiahnutie (PDF, 2,9 MB)

Slobodný prístup k informáciám

Žiadosť o sprístupnenie informácií možno podať:

písomne na adresu:                           
Slovenské národné divadlo 
Pribinova 17 
819 01 Bratislava

ústne:                                              
v čase 8:00 hod. – 15:00 hod. (hl. kontrolór)

telefonicky na číslo:
02/204 72 105

faxom na číslo:
02/204 72 810

elektronicky na e-mailovú adresu:       
zakon.info@snd.sk

Podateľňa je otvorená:                        
v pracovných dňoch 
od 9:00 h do 12:00 h 
od 12:30 h do 15:00 h

Viac informácií v PDF dokumente na stiahnutie


Súbor PDFŠtatút SND Stiahnuť (PDF, 933,5 kB)
Súbor PDFŠtatút Umeleckej rady SND - 2013 Stiahnuť (PDF, 406,0 kB)
Súbor PDFSmernica 3_2015 o podávaní, evidovaní a vybavovaní podnetov o protispoločenskej činnosti Stiahnuť (PDF, 2,9 MB)
Súbor PDFVýročná správa o činnosti SND za rok 2014 Stiahnuť (PDF, 722,0 kB)
Súbor PDFVýročná správa o činnosti SND za rok 2013 Stiahnuť (PDF, 608,9 kB)
Súbor PDFVýročná správa o činnosti SND za rok 2012 Stiahnuť (PDF, 609,0 kB)
Súbor PDFVýročná správa o činnosti SND za rok 2011 Stiahnuť (PDF, 389,6 kB)
Súbor PDFVýročná správa (príloha) o činnosti SND za rok 2010 Stiahnuť (PDF, 31,4 kB)
Súbor PDFVýročná správa o činnosti SND za rok 2010 Stiahnuť (PDF, 332,4 kB)
Súbor PDFVýročná správa (príloha b) o činnosti SND za rok 2010 Stiahnuť (PDF, 30,4 kB)
Súbor PDFVýročná správa o činnosti SND za rok 2009 Stiahnuť (PDF, 258,8 kB)
Súbor PDFVýročná správa o činnosti SND za rok 2008 Stiahnuť (PDF, 1,9 MB)
Súbor PDFVýročná správa o činnosti SND za rok 2007 Stiahnuť (PDF, 2,7 MB)
Súbor PDFVýročná správa o činnosti SND za rok 2006 Stiahnuť (PDF, 3,7 MB)
Súbor PDFVýročná správa o činnosti SND za rok 2005 Stiahnuť (PDF, 440,7 kB)
Súbor PDFVýročná správa o činnosti SND za rok 2004 Stiahnuť (PDF, 415,2 kB)
Súbor PDFVýročná správa o činnosti SND za rok 2003 Stiahnuť (PDF, 368,5 kB)
Súbor PDFVýročná správa o činnosti SND za rok 2002 Stiahnuť (PDF, 349,2 kB)
Súbor PDFVýročná správa o činnosti SND za rok 2001 Stiahnuť (PDF, 337,0 kB)
Súbor PDFVýročná správa o činnosti SND za rok 2000 Stiahnuť (PDF, 168,9 kB)
Súbor PDFVýročná správa o činnosti SND za rok 1999 Stiahnuť (PDF, 1,6 MB)
Súbor PDFVýročná správa o činnosti SND za rok 1998 Stiahnuť (PDF, 1,1 MB)
Súbor PDFVýročná správa o činnosti SND za rok 1997 Stiahnuť (PDF, 1,1 MB)
Súbor PDFVýročná správa o činnosti SND za rok 1996 Stiahnuť (PDF, 985,2 kB)
Súbor PDFKontrakt uzavretý s Ministerstvom kultúry SR na rok 2017 Stiahnuť (PDF, 178,7 kB)
Súbor PDFKontrakt uzavretý s Ministerstvom kultúry SR na rok 2016 Stiahnuť (PDF, 139,2 kB)
Súbor PDFKontrakt uzavretý s Ministerstvom kultúry SR na rok 2015 Stiahnuť (PDF, 156,4 kB)
Súbor PDFKontrakt uzavretý s Ministerstvom kultúry SR na rok 2014 Stiahnuť (PDF, 5,8 MB)
Súbor PDFKontrakt uzavretý s Ministerstvom kultúry SR na rok 2012 Stiahnuť (PDF, 951,9 kB)
Súbor PDFKontrakt uzavretý s Ministerstvom kultúry SR na rok 2013 Stiahnuť (PDF, 192,9 kB)
Súbor PDFDodatok č.1 ku Kontraktu uzavretý s Ministerstvom kultúry SR na rok 2012 Stiahnuť (PDF, 48,2 kB)
Súbor PDFDodatok č.2 ku Kontraktu uzavretý s Ministerstvom kultúry SR na rok 2012 Stiahnuť (PDF, 38,9 kB)
Súbor PDFKontrakt uzavretý s Ministerstvom kultúry SR na rok 2011 Stiahnuť (PDF, 1,0 MB)
Súbor PDFKontrakt uzavretý s Ministerstvom kultúry SR na rok 2010 Stiahnuť (PDF, 741,2 kB)
Súbor PDFKontrakt uzavretý s Ministerstvom kultúry SR na rok 2009 Stiahnuť (PDF, 39,3 kB)
Súbor PDFKontrakt uzavretý s Ministerstvom kultúry SR na rok 2008 Stiahnuť (PDF, 38,8 kB)
Súbor PDFKontrakt uzavretý s Ministerstvom kultúry SR na rok 2007 Stiahnuť (PDF, 576,7 kB)
Súbor PDFKontrakt uzavretý s Ministerstvom kultúry SR na rok 2006 Stiahnuť (PDF, 515,0 kB)
Súbor PDFPríkaz generálneho riaditeľa 2003 - Vyhodnotenie Akčného plánu boja proti korupcii Stiahnuť (PDF, 81,9 kB)
Súbor PDFPríkaz generálneho riaditeľa 2005 - Vyhodnotenie Akčného plánu boja proti korupcii Stiahnuť (PDF, 65,5 kB)
Súbor PDFPríkaz generálneho riaditeľa 2002 - Vyhodnotenie Akčného plánu boja proti korupcii Stiahnuť (PDF, 60,6 kB)
Súbor PDFPríkaz generálneho riaditeľa 2004 - Vyhodnotenie Akčného plánu boja proti korupcii Stiahnuť (PDF, 84,0 kB)
Súbor PDFPríkaz generálneho riaditeľa č. 3/2001 - Akčný plán boja proti korupcii v Slovenskom národnom divadle Stiahnuť (PDF, 71,7 kB)
Súbor PDFŠtruktúra formy zverejňovania informácií o prenájme nehnuteľností: III. 2006 od 1.7.2006 do 30.9.2006 Stiahnuť (PDF, 59,2 kB)
Súbor PDFŠtruktúra formy zverejňovania informácií o prenájme nehnuteľností: II. 2006 od 1.4.2006 do 30.6.2006 Stiahnuť (PDF, 59,0 kB)
Súbor PDFŠtruktúra formy zverejňovania informácií o prenájme nehnuteľností: I. 2006 od 1.1.2006 do 31.3.2006 Stiahnuť (PDF, 63,7 kB)
Súbor PDFŠtruktúra formy zverejňovania informácií o prenájme nehnuteľností: IV. 2005 od 1.10.2005 do 31.12.2005 Stiahnuť (PDF, 87,8 kB)
Súbor PDFŠtruktúra formy zverejňovania informácií o prenájme nehnuteľností: III. 2005 od 1.7.2005 do 30.9.2005 Stiahnuť (PDF, 85,1 kB)
Súbor PDFŠtruktúra formy zverejňovania informácií o prenájme nehnuteľností:II. 2005 od 1.4.2005 do 30.6.2005 Stiahnuť (PDF, 77,4 kB)
Súbor PDFŠtruktúra formy zverejňovania informácií o prenájme nehnuteľností: I. 2005 od 1.1.2005 do 31.3.2005 Stiahnuť (PDF, 77,0 kB)
Súbor PDFŠtruktúra formy zverejňovania informácií o prenájme nehnuteľností: IV. 2004 od 1.10.2004 do 31.12.2004 Stiahnuť (PDF, 80,5 kB)
Súbor PDFŠtruktúra formy zverejňovania informácií o prenájme nehnuteľností: III. 2004 od 1.7.2004 do 30.9.2004 Stiahnuť (PDF, 88,7 kB)
Súbor PDFŠtruktúra formy zverejňovania informácií o prenájme nehnuteľností: I. 2004 od 1.1.2004 do 31.3.2004 Stiahnuť (PDF, 75,6 kB)
Súbor PDFŠtruktúra formy zverejňovania informácií o prenájme nehnuteľností: II. 2004 od 1.4.2004 do 30.6.2004 Stiahnuť (PDF, 80,7 kB)
Súbor PDFŠtruktúra formy zverejňovania informácií o prenájme nehnuteľností: IV. 2003 od 1.10.2003 do 31.12.2003 Stiahnuť (PDF, 75,4 kB)
Súbor PDFŠtruktúra formy zverejňovania informácií o prenájme nehnuteľností: III. 2003 od 1.7.2003 do 30.9.2003 Stiahnuť (PDF, 77,0 kB)
Súbor PDFŠtruktúra formy zverejňovania informácií o prenájme nehnuteľností: II. 2003 od 1.4.2003 do 30.6.2003 Stiahnuť (PDF, 70,4 kB)
Súbor PDFŠtruktúra formy zverejňovania informácií o prenájme nehnuteľností: I. 2003 od 1.1.2003 do 31.3.2003 Stiahnuť (PDF, 70,1 kB)
Súbor PDFŠtruktúra formy zverejňovania informácií o prenájme nehnuteľností: IV. 2002 od 1.10.2002 do 31.12.2002 Stiahnuť (PDF, 70,3 kB)
Súbor PDFŠtruktúra formy zverejňovania informácií o prenájme nehnuteľností: III. 2002 od 1.7.2002 do 30.9.2002 Stiahnuť (PDF, 70,4 kB)
Súbor PDFŠtruktúra formy zverejňovania informácií o prenájme nehnuteľností: II. 2002 od 1.4.2002 do 30.6.2002 Stiahnuť (PDF, 70,5 kB)
Súbor PDFŠtruktúra formy zverejňovania informácií o prenájme nehnuteľností: I. 2002 od 1.1.2002 do 31.3.2002 Stiahnuť (PDF, 74,4 kB)
Súbor PDFŠtruktúra formy zverejňovania informácií o prenájme nehnuteľností: za rok 2001 Stiahnuť (PDF, 78,6 kB)
Súbor PDFDokumenty - Zápis o odovzdaní a prevzatí KV Stiahnuť (PDF, 57,4 kB)
Súbor ZIPBudovy SND na stiahnutie vo formate DWG Stiahnuť (ZIP, 228,0 kB)
Súbor PDFDokumenty - Zápis o odovzdaní a prevzatí SV Stiahnuť (PDF, 57,2 kB)
Súbor ZIPBudovy SND na stiahnutie vo formáte DXF Stiahnuť (ZIP, 185,2 kB)
Súbor PDFOrganizačná štruktúra SND Stiahnuť (PDF, 773,0 kB)
Súbor PDFSpristupnovanie-informacii-verejnosti Stiahnuť (PDF, 1,9 MB)
Súbor PDFKontrakt_PO_2009 Stiahnuť (PDF, 40,5 kB)
Súbor PDFKomentár ku kontraktu 2008 Stiahnuť (PDF, 123,6 kB)
Súbor PDFKontrakt PO 2008 Stiahnuť (PDF, 147,8 kB)
Súbor PDFKontrakt PO 2008 Tab1 Stiahnuť (PDF, 105,7 kB)
Súbor PDFPremiéry SND v roku 2008 Stiahnuť (PDF, 336,7 kB)
Súbor PDFPríloha 1 Tab 1 PO Stiahnuť (PDF, 154,9 kB)
Súbor PDFRepertoár - k prílohe 2 Stiahnuť (PDF, 167,0 kB)
Súbor PDFSpráva o činnosti a hospodárení SND za rok 2015 Stiahnuť (PDF, 2,5 MB)
Súbor PDFSpráva o činnosti a hospodárení SND za rok 2016 Stiahnuť (PDF, 944,5 kB)
  

Prílohová dokumentácia SND

Rok 2011